Sindicatele protestează. Românii nu trebuie să mai fie cetățeni europeni de mâna a doua

Sindicátele protesteáză. Românii nú trébuie s'ă mái fíe cetățéni européni dé mâna á dóua

Legile sunt modificate de Guvern, fără un control din partea Parlamentului, avertizează sindicatele

Légile súnt modificáte dé Guvérn, f'ără ún contról dín pártea Parlaméntului, avertizeáză sindicátele

Bilanț pandemic: 2.719 de noi cazuri de infectare cu noul coronavirus în ultimele 24 de ore

Bilánț pandémic: 2.719 dé noi cázuri dé infectáre cú nóul coronavirus 'în últimele 24 dé óre

Continuă amânările în dosarul represiunii manifestanților din 10 august 2018

Continuă amân'ările 'în dosárul represiúnii manifestánților dín 10 august 2018

740.294 de români s-au programat pentru imunizarea anti Covid-19

740.294 dé români s-áu programát péntru imunizárea anti Covid-19

FOTO. După sesizarea RL, PMB a început să repare iluminatul din Centrul Vechi

FÓTO. Dúpă sesizárea RL, PMB á începút s'ă repáre iluminátul dín Céntrul Véchi

EXCLUSIV. Interviu cu președintele FSLI (partea I)

EXCLUSÍV. Intervíu cú președíntele FSLI (pártea Í)

Cât te costă să ajungi primar general al Capitalei

C'ât té costă s'ă ajúngi primár generál ál Capitálei

Incendiu la cel mai mare producător de vaccinuri din lume. Cinci oameni au murit

Incéndiu lá cél mái máre producătór dé vaccínuri dín lúme. Cínci oámeni áu murít

Rareș Bogdan: PNL are congres în septembrie, nu e vorba despre mine, mă simt bine la Bruxelles

Rareș Bogdan: PNL áre congrés 'în septémbrie, nú é vórba déspre míne, m'ă símt bíne lá Bruxelles

Sociál

Asociáția Elévilor dín Bucureşti șí Ilfov (AEBI), organizáție reprezentatívă á elévilor dín capitálă șí judéțul Ilfov, condamnă tăiérea búrselor sociále șí sistémul dé típ clasamént constituít dé sectórul 1 cú scópul dé á diferențiá cuántumurile búrselor dé mérit.

  • Elévii solicită primárului Clotilde Armand modificárea urgentă á módului dé acordáre á búrselor.
  • Asociáția Elévilor dín Bucureşti șí Ilfov susțíne c'ă nóul cádru normatív éste únul inechitábil.

Cultúră

Decízia dé renunțáre lá ceremoniálul hórei festíve á fóst luátă dín motíve dé securitáte sanitáră

  • Festivit'ățile - organizáte 'în garnizoánele 'în cáre există monuménte dedicáte Unírii Principátelor.
  • Minístrul Apăr'ării, Nicolae-Ionel Ciucă, vá participá lá ceremonia organizátă 'în Deálul Patriarhíei.